Poštovane/i studentice/i

Upravni odbor „Hrvatske zaklade za školovanje slijepih Marko Brkić”

Mijenja

NATJEČAJ

za dodjelu potpora slijepim učenicima i studentima za školsku odnosno akademsku godinu 2015./2016.
na način da se produžuje rok za prijavu:
Prijave na natječaj primaju se zaključno do 01. prosinca 2015. godine. Prijave s poštanskim žigom nakon navedenog datuma smatrat će se zakašnjelima i neće se razmatrati.
Upraviteljica Zaklade
Andreja Veljača, dipl.iur.

Share on FacebookTweet about this on TwitterShare on Google+Pin on Pinterest