Obavještavamo Vas da je Upravni odbor Hrvatske zaklade za školovanje slijepih „Marko Brkić“ razmotrio sve pristigle molbe temeljem raspisanog Natječaja za dodjelu potpora slijepim učenicima i studentima za školsku, odnosno akademsku godinu 2021./2022.

 

Upravni odbor Zaklade na 29. sjednici održanoj 6. prosinca 2021. konstatirao je da je na Natječaj pristiglo 9 molbi učenika i studenata koji su zadovoljavali formalne kriterije koji se uvažavaju pri dodjeli potpora.

 

Zbog ograničenog iznosa kojim Zaklada raspolaže vodilo se računa o mogućnosti ispunjavanja svoje odluke o stipendiranju te je u skladu s tim Upravni odbor odlučio sljedeće:

Jednokratna pomoć:

  1. Mitji Kirinčiću, učeniku  drugog razreda srednje škole Gimnazije Andrije Mohorovičića u Rijeci.

Stipendija za razdoblje listopad 2021. – lipanj 2022. godine dodjeljuju se u mjesečnom iznosu od 500,00 HRK:

  1. Lucianu Glagoliću, učeniku  četvrtog razreda srednje škole Gimnazije Velika Gorica.

Stipendije za razdoblje listopad 2021. – lipanj 2022. godine dodjeljuju se u mjesečnom iznosu od 700,00 HRK:

  1. Andreju Hataru, studentu prve godine Diplomskog studija psihologije na Filozofskom Fakultetu u Zagrebu;
  2. Leoni Gobo, studentici prve godine Diplomskog studija socijalne pedagogije na Edukacijsko-rehabilitacijskom fakultetu u Zagrebu;
  3. Nikolini Kušterbajn, studentici prve godine Diplomskog studija rehabilitacije na Edukacijsko-rehabilitacijskom fakultetu u Zagrebu;
  4. Jurici Pejakoviću, studentu druge godine Fizioterapije na Zdravstvenom veleučilištu u Zagrebu;
  5. Luciji Brešković, studentici druge godine Diplomskog studija na Katoličkom bogoslovnom fakultetu u Splitu:
  6. Augustinu Lukiću, studentu druge godine na Fakultetu organizacije i informatike u Varaždinu;
  7. Matiji Glagoliću, studentu druge godine na Tehničkom veleučilištu u Zagrebu.

 

 

U ovoj je školskoj, odnosno akademskoj godini, unatoč teškoj gospodarskoj situaciji, dodijeljeno potpora u vrijednosti od 52.600,00 HRK, stoga očekujemo i aktivnu participaciju i zalaganje samih učenika i studenata u prikupljanju financijskih sredstava.

 

Kao i prošle godine, Upravni odbor donio je odluku da se sa svakim korisnikom potpore (stipendije i jednokratne pomoći) potpiše Ugovor kojim će se regulirati međusobna prava i obveze davatelja i primatelja stipendije, odnosno potpore.

 

Korisnici potpore mogu birati hoće li doći osobno potpisati Ugovor o stipendiranju u Hrvatski savez slijepih, Draškovićeva 80/I, 10 000 Zagreb, svaki radni dan do 16. prosinca 2021. godine u vremenu između 8 i 16 sati, ili će im se Ugovor poslati poštom na potpisivanje. Potičemo korisnike potpore da što prije potpišu Ugovor kako bi im potpora bila što prije isplaćena.

 

Obavijest o dobitnicima stipendije Hrvatske zaklade za školovanje slijepih „Marko Brkić“ bit će i medijski popraćena.

 

Korisnici potpore dužni su javiti službi računovodstva Hrvatskog saveza slijepih (tel. 01 2079 216 ili e-mail katarina.hrzina@savez-slijepih.hr) svoj IBAN žiroračuna i OIB. Realizacija potpora uslijedit će odmah nakon toga te će se s prvom ratom isplatiti stipendije za listopad i studeni 2021.

 

Prije potpisivanja ugovora svi stipendisti trebaju također na e-mail hrvatski@savez-slijepih.hr poslati svoje životopise (napisati nove ili ažurirati postojeće, ako je moguće s fotografijom, ali nije obvezno) prilagođene za internetsku stranicu (kratko, kreativno i zanimljivo), što će biti poticaj za prikupljanje sredstava od potencijalnih donatora.

 

Za sva dodatna pitanja i informacije stojimo na raspolaganju na tel. 01 48 12 501 ili na e-mailu hrvatski@savez-slijepih.hr.

 

 

S poštovanjem,

 

UPRAVITELJICA ZAKLADE

Andreja Veljača, dipl. iur.

Share on FacebookTweet about this on TwitterShare on Google+Pin on Pinterest