Obavještavamo Vas da je Upravni odbor Hrvatske zaklade za školovanje slijepih „Marko Brkić“ razmotrio sve pristigle molbe temeljem raspisanog Natječaja za dodjelu potpora slijepim učenicima i studentima za školsku, odnosno akademsku godinu 2020./2021.

Upravni odbor Zaklade na sjednici održanoj 7. prosinca 2020. konstatirao je da je na Natječaj pristiglo 8 molbi učenika i studenata koji su zadovoljavali kriterije koji se uvažavaju pri dodjeli potpora.

Zbog ograničenog iznosa kojim Zaklada raspolaže vodilo se računa o mogućnosti ispunjavanja svoje odluke o stipendiranju te je u skladu s tim Upravni odbor odlučio sljedeće:

iznimno, zbog izvanredne epidemiološke situacije i otežanog praćenja nastave u školskoj godini 2020./2021. slijepim učenicima, jednokratne pomoći u iznosu od 4.500,00 HRK (slovima: četiritisućepetsto kuna) godišnje isplaćeno trokratno dodijelit će se:

  1. Lani Fišer, učenici prvog razreda srednje škole u Centru za odgoj i obrazovanje „Vinko Bek“
  2. Patriku Pavičiću, učeniku trećeg razreda Glazbene škole u Varaždinu.

Stipendije za razdoblje listopad 2020. – lipanj 2021. godine dodjeljuju se:

u iznosu od 500,00 HRK:

  1. Dorotei Vedriš, studentici prve godine Preddiplomskog stručnog upravnog studija na Pravnom fakultetu u Osijeku
  2. Jurici Pejakoviću, studentu prve godine Fizioterapije na Zdravstvenom veleučilištu u Zagrebu

u iznosu od 700,00 HRK:

  1. Andreju Hataru, studentu prve godine Diplomskog studija psihologije na Filozofskom Fakultetu u Zagrebu
  2. Franku Kirinčiću, studentu četvrte godine studija Computer Science pri odjelu Science & Engineering na sveučilištu „University of Liverpool“
  3. Leoni Gobo, studentici treće godine Preddiplomskog studija socijalne pedagogije na Edukacijsko-rehabilitacijskom fakultetu u Zagrebu
  4. Nikolini Kušterbajn, studentici treće godine Preddiplomskog studija rehabilitacije na Edukacijsko-rehabilitacijskom fakultetu u Zagrebu.

U ovoj je školskoj, odnosno akademskoj godini, unatoč teškoj gospodarskoj situaciji, dodijeljeno potpora u vrijednosti od 43.200,00 HRK, stoga očekujemo i aktivnu participaciju i zalaganje samih učenika i studenata u prikupljanju financijskih sredstava.

Kao i prošle godine, Upravni odbor donio je odluku da se sa svakim korisnikom potpore (stipendije i jednokratne pomoći) potpiše Ugovor kojim će se regulirati međusobna prava i obveze davatelja i primatelja stipendije, odnosno potpore.

Korisnici potpore mogu birati hoće li doći osobno potpisati Ugovor o stipendiranju u Hrvatski savez slijepih, Draškovićeva 80/I, 10 000 Zagreb, svaki radni dan do 16. prosinca 2020. godine u vremenu između 8 i 16 sati, ili će im se Ugovor poslati poštom na potpisivanje. Potičemo korisnike potpore da što prije potpišu Ugovor kako bi im potpora bila što prije isplaćena.

Obavijest o dobitnicima stipendije Hrvatske zaklade za školovanje slijepih „Marko Brkić“ bit će i medijski popraćena.

Korisnici potpore dužni su javiti službi računovodstva Hrvatskog saveza slijepih (tel. 01 2079 216 ili e-mail katarina.hrzina@savez-slijepih.hr) svoj IBAN žiroračuna i OIB. Realizacija potpora uslijedit će odmah nakon toga te će se s prvom ratom isplatiti stipendije za listopad i studeni 2020.

Prije potpisivanja ugovora svi stipendisti trebaju također na e-mail hrvatski@savez-slijepih.hr poslati svoje životopise (napisati nove ili ažurirati postojeće, ako je moguće s fotografijom, ali nije obvezno) prilagođene za internetsku stranicu (kratko, kreativno i zanimljivo), što će biti poticaj za prikupljanje sredstava od potencijalnih donatora.

Za sva dodatna pitanja i informacije stojimo na raspolaganju na tel. 01 48 12 501 ili na e-mailu hrvatski@savez-slijepih.hr.

 

S poštovanjem,

 

UPRAVITELJICA ZAKLADE

Andreja Veljača, dipl. iur.

Share on FacebookTweet about this on TwitterShare on Google+Pin on Pinterest