Upravni odbor Hrvatske zaklade za školovanje slijepih “MARKO BRKIĆ” raspisuje

Natječaj za dodjelu potpore slijepim učenicima i studentima
za školsku odnosno akademsku godinu 2013./2014.

Potpora se dodjeljuje za period listopad 2013. – srpanj 2014.godine, i to kao:

 • financijska pomoć na određeno vrijeme ( stipendije za tekuću školsku odnosno akademsku godinu ),
 • jednokratna financijska pomoć,

Natjecati se mogu samo slijepi učenici srednjih škola i studenti ako udovoljavaju sljedećim uvjetima:

 • ako su državljani Republike Hrvatske,
 • ako njihovi roditelji ili skrbnici nemaju dovoljno sredstava da im osiguraju uzdržavanje, njegu, školovanje ili zdravstvenu zaštitu,
 • ako su redovno upisali školsku odnosno akademsku godinu.

Prijava na natječaj treba sadržavati:

 • molbu sa svim relevantnim podacima o podnositelju zahtjeva(ime, prezime, adresa prebivališta i/ili boravišta, kontakt, vrsta potpore koja se traži), roditeljima ili skrbnicima i/ili ustanove u koju je podnositelj zahtjeva smješten;
 • životopis podnositelja zahtjeva ( naglasak na uvjete života i dosadašnjeg obrazovanja, te inicijative za aktivno uključivanje u rad Zaklade);
 • dokaz o invalidnosti ( rješenje o utvrđenom postotku tjelesnog oštećenja ili rješenje o pravu na doplatak za pomoć i njegu odnosno invalidninu ) ;
 • dokaz o državljanstvu ( Domovnica );
 • dokaz o uspjehu u zadnjoj godini školovanja , te Potvrda o upisu u prvu – za brucoše, ili sljedeću školsku odnosno akademsku godinu;
 • ostale relevantne podatke o uvjetima života korisnika kao i o materijalnom stanju obitelji ( Potvrda nadležne institucije o prihodima članova kućanstva u proteklih šest mjeseci)
 • podatak da li korisnik prima pomoć stalnu ili povremenu iz drugih izvora i koju ;
 • prijavi se mogu priložiti i potvrde o posebnom talentu ili sudjelovanju na natjecanjima u znanju, te ostalim uspjesima pojedinog kandidata.

* Potvrda o materijalnom stanju treba biti u izvorniku, a ostala dokumentacija može biti u izvorniku ili preslikama izvornika.

Prijave na natječaj dostavljaju se na adresu:

„Hrvatska zaklada za školovanje slijepih Marko Brkić”,
Draškovićeva 80, 10000 Zagreb
s naznakom – natječaj za potporu.

Prijave na natječaj primaju se isključivo poštom zaključno do 25. studenog 2013. godine. prijave s poštanskim žigom nakon 25. studenog 2013. godine, smatrat će se zakašnjelima i neće se razmatrati.

Rezultati natječaja koje će donijeti Upravni odbor Zaklade objavit će se na web stranici Zaklade www.zaklada-markobrkic.hr i u glasilu Hrvatskog saveza slijepih HSS info, a svaki podnositelj prijave na natječaj bit će obaviješten i osobno pisanim putem.

Share on FacebookTweet about this on TwitterShare on Google+Pin on Pinterest