Upravni odbor „Hrvatske zaklade za školovanje slijepih MARKO BRKIĆ” raspisuje

NATJEČAJ

za dodjelu potpora slijepim učenicima i studentima
za školsku odnosno akademsku godinu 2014./2015.

Potpora se dodjeljuje za period listopad 2014.  – srpanj 2015.godine, i to kao:

 • financijska pomoć na određeno vrijeme ( stipendije za tekuću školsku odnosno akademsku godinu ),
 • jednokratna financijska pomoć,

Natjecati se mogu samo slijepi učenici srednjih škola i studenti ako udovoljavaju sljedećim uvjetima:

 • ako su državljani Republike Hrvatske,
 • ako njihovi roditelji ili skrbnici nemaju dovoljno sredstava da im osiguraju uzdržavanje, njegu, školovanje ili zdravstvenu zaštitu,
 • ako su redovno upisali novu školsku odnosno akademsku godinu.

Prijava na natječaj treba sadržavati:

 • molbu sa svim relevantnim podacima o podnositelju zahtjeva (ime, prezime, adresa prebivališta i/ili boravišta, kontakt, OIB, IBAN žiro- računa i banku, vrsta potpore koja se traži), roditeljima ili skrbnicima i/ili ustanove u koju je podnositelj zahtjeva smješten;
 • motivacijsko pismo u kojem će prijavitelji na Natječaj obrazložiti zašto su upravo oni pravi kandidati kojima bi stipendija trebala biti dodijeljena te što bi im ta financijska potpora značila u njihovim studentskim životima. Uz motivacijsko pismo potrebno je navesti u kojim su aktivnostima Zaklade pristupnici Natječaja sudjelovali u protekloj školskoj odnosno akademskoj godini, a svakako su dobrodošle i nove ideje i inicijative;
 • životopis podnositelja zahtjeva (naglasak na uvjete života i dosadašnjeg obrazovanja);
 • dokaz o invalidnosti (rješenje o utvrđenom postotku tjelesnog oštećenja ili rješenje o pravu na Doplatak za pomoć i njegu odnosno Osobnu invalidninu);
 • dokaz o državljanstvu (Domovnica);
 • dokaz o uspjehu tijekom prethodnog školovanja (prijepis ocjena), te potvrda o upisu u prvu (za brucoše) ili sljedeću školsku odnosno akademsku godinu;
 • ostale relevantne podatke o uvjetima života korisnika kao i o  materijalnom stanju obitelji (potvrda nadležne institucije o prihodima članova kućanstva u proteklih šest mjeseci)
 • podatak da li korisnik prima stalnu ili povremenu pomoć iz drugih izvora i koju;
 • prijavi se mogu priložiti i potvrde o posebnom talentu ili sudjelovanju na natjecanjima u znanju, te ostalim uspjesima pojedinog kandidata.

* Potvrda o materijalnom stanju treba biti u izvorniku, a ostala dokumentacija može biti u izvorniku ili preslikama izvornika.

Prijave na natječaj dostavljaju se isključivo poštom na adresu :
„Hrvatska zaklada za školovanje slijepih Marko Brkić”,
Draškovićeva 80/1
10 000 Zagreb
s naznakom – NATJEČAJ ZA POTPORU

Prijave na natječaj primaju se zaključno do 28. studenog 2014. godine. Prijave s poštanskim žigom nakon  navedenog datuma smatrat će se zakašnjelima i neće se razmatrati.

Rezultati natječaja koje će donijeti Upravni odbor Zaklade objavit će se na web stranici Zaklade www.zaklada-markobrkic.hr i u glasilu Hrvatskog saveza slijepih HSS info, a svaki podnositelj prijave na Natječaj bit će obaviješten i osobno pisanim putem.

Upraviteljica Zaklade
Andreja Veljača, dipl. iur

Share on FacebookTweet about this on TwitterShare on Google+Pin on Pinterest