Dosanjati snove, ostvariti dobru integraciju u društvu slijepim osobama omogućuje samo njihovo kvalitetno obrazovanje. No, sljepoća, kao i na drugim područjima života i u ovom segmentu stvara mnoge prepreke koje se davanjem potpore hrabrosti i izuzetnoj upornosti samih slijepih učenika i studenata ipak mogu prevladati.

Uz uobičajene brige i probleme s kojima se susreću i njihovi videći vršnjaci, osnovni problem je što su ovi mladi ljudi u stvaranju uvjeta za mogućnost obrazovanja izloženi mnogim dodatnim troškovima koje im njihove obitelji često nisu u stanju pokriti.

Uočavajući ovaj problem kao jedan od prioritetnih, Hrvatski savez slijepih je 2000. godine utemeljio „Hrvatsku zakladu za školovanje slijepih Marko Brkić“ čija je djelatnost usmjerena na dodjelu stipendija darovitim slijepim učenicima i studentima sa željom da im se omogući što uspješnije obrazovanje kako bi potom oni, oboružani raznovrsnim znanjima i sposobnostima, na razne načine davali svoj doprinos društvenom napretku.
Svekolika pomoć slijepim učenicima i studentima, podizanje kvalitete njihova života , poticanje na rad i učenje , potpora u nabavci tiflotehničkih pomagala kao pomoć u obrazovanju, podizanje svijesti o potrebi i značenju školovanja slijepih učenika i studenata za njihov daljnji život, podizanje razine društvene osviještenosti, uklanjanja predrasuda i potpuna integracija slijepih mladih osoba u zajednici, aktivnosti su koje Zaklada provodi u suradnji s Hrvatskim savezom slijepih, Udrugama slijepih i svim institucijama koje surađuju ili skrbe o slijepim osobama.

Zaklada Marko Brkić nastoji ukloniti prepreke i stvoriti uvjete za najbrži mogući razvoj i ostvarenje potencijala mladih slijepih osoba, promiče njihovo pravo na osobni integritet, kao i kontinuirano poboljšanje uvjeta obrazovanja djeluje da u najmanjoj mogućoj mjeri osjete posljedice invaliditeta.

Načina da se pomogne ima bezbroj. Najjednostavniji je izdvojiti za Zakladu novčani iznos u granicama Vaših mogućnosti.

Druge načine možete otkriti neposrednim stupanjem u kontakt sa slijepim studentima. Čim ih malo pobliže upoznate, lako ćete prepoznati kako im možete biti od pomoći, ali ćete vrlo brzo uočiti da i oni Vama također mogu i žele biti pouzdani pomagači. Iz ovako stvorene uzajamnosti i razumijevanja proizlazi ona zdrava ravnopravnost u kojoj “vid i nevid“ zajednički oblikuju život dostojan čovjeka.

Trenutno Zaklada stipendira 20 studenata/ tica s oštećenjem vida. Na sljedećim stranicama možete ih pobliže upoznati i iskoristiti bogatstvo različitosti društva za izgradnju vlastitih vrijednosti i stavova.

Share on FacebookTweet about this on TwitterShare on Google+Pin on Pinterest