Zovem se Leona Gobo i dolazim iz Labina. Rođena sam 25. svibnja 1999. godine u Rijeci. Osnovnu sam školu završila u Labinu s odličnim uspjehom, a zatim sam upisala klasičnu gimnaziju u Pazinu koju sam, također, završila s odličnim uspjehom bez velikih teškoća.

Sada sam studentica treće godine preddiplomskog studija smjera socijalne pedagogije na Edukacijsko-rehabilitacijskom fakultetu Sveučilišta u Zagrebu. Smještena sam u studentskom domu „Cvjetno naselje“ pa dosta vremena potrošim na putu do fakulteta. Osim što studiram, volontiram u različitim udrugama. Prve sam godine volontirala u Crvenom križu u području rada s ovisnicima, a ove godine volontiram u Zajednici Susret koja se bavi ovisnicima o psihoaktivnim tvarima, alkoholu i kocki.

Osoba sam sa stopostotnim invaliditetom. Vidim jako loše te mi je nužno i neophodno korištenje elektronskog povećala. Osim toga, koristim se bijelim štapom koji mi uvelike olakšava svakodnevno funkcioniranje i izvršavanje obveza. Osim toga, bolujem od dijabetesa tipa 1 već 12 godina. Imam inzulinsku pumpu i sve sama uspijevam kontrolirati, jedino mi je ponekad potrebno pročitati što piše na pumpi.

Zanima me rad s osobama s poremećajima u ponašanju te bih jednog dana htjela raditi u zatvoru ili na psihijatriji. Stoga bih nakon završetka fakulteta htjela ostati živjeti i raditi u Zagrebu.

U Labinu živim s roditeljima, tatom Morenom koji radi kao inspektor za rudarstvo u Državnom inspektoratu i mamom Suzanom koja je domaćica. Imam stariju sestru Karlu koja je završila biotehnologiju u Rijeci i sada radi u Puli u Zavodu za javno zdravstvo te živi s dečkom.

Share on FacebookTweet about this on TwitterShare on Google+Pin on Pinterest