Moje ime je Anja Maltarski. Dolazim iz Varaždina, gdje sam završila srednju Gospodarsku školu Varaždin, smjer upravni referent, te osnovnu Glazbenu školu u Varaždinu svirajući flautu i klavir. Studiram studij sociologije i pedagogije na Filozofskom Fakultetu u Zagrebu.
Tokom srednjoškolskog obrazovanja imala sam priliku biti sudionik projekta Sign2me pokrenutog od strane profesorice na Gospodarskoj školi u Varaždinu. Cilj projekta je integracija učenika s oštećenjem vida i sluha u redovne škole. U sklopu projekta imala sam priliku otputovati u Njemačku i posjetiti škole prilagođene učenicima s oštećenjem sluha i vida na čemu sam izrazito zahvalna.
Uz to, položila sam dva modula ECDL ispita, te se nadam kako ću u skoroj budućnosti imati priliku položiti još barem dva koja me dijele od start diplome. Smatram da će mi to pomoći u daljnjem obrazovanju, a i u budućem zapošljavanju.
Nadam se da će moj studij teći uspješno kao i do sada, bez poteškoća, i dat ću sve od sebe kako bih ga završila u roku, s diplomom u rukama.

Share on FacebookTweet about this on TwitterShare on Google+Pin on Pinterest