Moje ime je Andrej Hatar, imam 25 godina i rođen sam u Slavonskom Brodu 1995. godine.

Kao osobi sa stopostotnim invaliditetom odrastanje mi je bilo ispunjeno preprekama koje sam uz podršku najbližih uspješno svladavao. U redovnom programu upisao sam i završio Osnovnu školu „Antun Mihanović“ i to s odličnim uspjehom, osam godina za redom. Godine 2008. završio sam četverogodišnju osnovnu glazbenu školu gdje sam naučio osnove pjevanja i sviranja gitare. Iduće godine dodijeljena mi je nagrada Gradske knjižnice „Slavonski Brod“ za najboljeg i najvjernijeg čitača godine.

Klasičnu gimnaziju „fra Marijana Lanosovića“ upisao sam 2010. godine i sva četiri razreda završio sam s vrlo dobrim uspjehom. U tom sam se razdoblju, osim za glazbu, počeo zanimati i za glumu, te sam tako sve više postajao dijelom kulturno-umjetničke scene u Slavonskom Brodu. Igrao sam jednu od glavnih uloga u školskoj izvedbi mjuzikla „Briljantin“. Kao član Satiričkog kazališta mladih glumio sam u nekoliko predstava koje su, zahvaljujući natjecanjima, obišle Hrvatsku, a i šire. Također, bio sam član jazz tria koji je redovito svirao na kulturnim domijencima, dodjelama nagrada i izložbama na razini grada, a jedno sam vrijeme imao i vlastitu emisiju na lokalnoj radiostanici „Radio 92“.

Godine 2014. uspješno sam upisao Psihologiju na Filozofskom fakultetu Sveučilišta u Zagrebu s ciljem da jednog dana postanem psihoterapeut.

Iste godine postotak preostalog vida drastično je pao na 0.3 %, zbog čega sam bio prisiljen početi koristiti dugi bijeli štap radi lakše orijentacije i snalaženja u Zagrebu.

Godine 2019. postao sam predstavnik mladih Hrvatske u EBU-ovu projektu EBYouth. Prošao sam kroz nekolicinu edukacija koje za svrhu imaju poboljšanje komunikacijskih vještina, medijsko opismenjavanje, networking i slično.

Godine 2020. završio sam Preddiplomski studij psihologije i stekao zvanje prvostupnika psihologije. Iste sam godine upisao Diplomski studij psihologije. U međuvremenu bavio sam se volonterskim radom na projektima čiji je cilj širenje svijesti o mentalnoj higijeni i destigmatizacija psihičkih poremećaja.

Dodijeljena stipendija jako mi olakšava prisustvovanje na (za studentske standarde skupim) seminarima za stručno usavršavanje, te mi pomaže pri kupovanju stručne literature. Također, služi i kao olakotna okolnost u, sada već labilnoj, obiteljskoj financijskoj situaciji.

Share on FacebookTweet about this on TwitterShare on Google+Pin on Pinterest